Att göra någonting av ingenting, en guide för det ovissa från a-ö

Jennifer Caneva

Pdf 1

Pdf 2

 

 

Att göra ingenting av någonting, en guide för det ovissa från a-ö är en manual med öppna instruktioner som bjuder in till försök på att uppmärksamma, lära känna och gestalta det ovissa som ett essentiellt tillstånd i en konstnärlig process.

Instruktionsmanualen handlar om att upptäcka samband, ”se det som är vagt och ställa det i relation till någonting” för att begripliggöra det ovissa som fenomen.

Manualen innehåller tre delar med försök till att instruera händelseförlopp i en allegorisk ordning. Innehållet består av tecken, text med dolda innebörder och subtila upprepningar av interaktiva uppmaningar i ett sökande av att omvandla textil till subjekt.

Titeln; ”Att göra ingenting av någonting” kommer ifrån att bryta ner något och skapa en uppkomst, att utgå från tomrummet, varat och intet, inget, inte något, ingenting som blir till någonting.