Gabriel Nils Edvinsson

Södra ågatan

Stor sfär i stål vid Möndalsån.