Gabriel Nils Edvinsson

Slörull på Ljudverket

Cafét Lama Loyd var på besök, med ett gäng slörullande cycklister, 23/6-2021.