Gabriel Nils Edvinsson

Järntorget 12/2.2020

Bygget av de nya husen vid järntorget, inspelat 12/2-2020.