Gabriel Nils Edvinsson

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Tyst fika rum och diverse dörrar och elektronik.