Jennifer Caneva

Bio

 

I mitt konstnärliga utforskande intresserar jag mig för vad en konstnär gör som är essentiellt i en samtid av förändring. Jag rör mig över gränsland för uttryck med ett intresse av att föra dialog. Att utforska en sinnlig bild av kropp och rum har drivit mig till att söka nya innebörder för min konstpraktik. Jag söker ständigt efter vändpunkter där det som uppstår blir uttryck för många utfall på vägen. Ickelinjära förhållningssätt har gjort mig öppen för det ovissa som inträffar på vägen. Ovissheten verkar grundläggande för att en konstnärlig process ska leda till någonting oväntat. Praktiken jag utforskar går ut på att genom estetik och sinnliga förnimmelser reflektera över mitt lärande och kunskapssökande. Jag har utgått ifrån att navigera mig genom att relatera till kropp och rum som koncept där jag utforskat materialitet som ett eget språk. 

Jag ser på konst som ett utrymme för handlingar, tolkningar och händelseförlopp. I grunden vill jag undersöka förhållningssätt för konstnärliga processer ur ett intresse av hur konst kan inverka och påverka våra sinnen och upplevas, delas, förstås, skapa närvaro och rum för reflektion och nya diskurser. På så sätt har det från början handlat om att belysa tillstånd av ovisshet som en fundamental del i en skapande process som likar en relation. 

Varför är sinnlig perception viktigt att integrera i det vi gör konstnärligt? Hur kan en upplevelsebaserad processinriktad praktik vara nödvändig i en tid av förändring?